งานบริการ

ซ่อม และ ซ่อมบำรุง

  • เรารับซ่อมห้องเย็นแบบต่างๆ ที่มีปัญหา ทั้งในส่วนของเครื่องเย็น, ชุดคอนโทรล, พื้นห้องเย็น รวมทั้งผนัง หรือจะเป็นทำอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ออกแบบไว้ตอนแรก ยินดีให้คำปรึกษา และเสนอราคาแก้ไขให้ใช้งานได้ตามตกลง
  • และสำหรับห้องเย็นที่ติดตั้งกับเรา จะมีบริการการดูแลหลังการขาย โดยจะเข้าดูแลเครื่องเย็น ตามกำหนดเวลา เช่น การเปลี่ยนชุดไดรเออร์กรองสารทำความเย็น, เติมน้ำมันหรือถ่ายน้ำมันเครื่องตามอายุ และ การตรวจเช็ครอยรั่วต่างๆ หลังจากติดตั้ง หรือหากมีปัญหาอื่นๆ ทางบริษัทยินดีเข้าตรวจสอบ ซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ ตามสมควร

สร้างและติดตั้งห้องเย็น

เรารับสร้าง และ ติดตั้งห้องเย็นสำหรับงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น
  • เรห้องเย็นในสายการผลิต (production line)
  • ห้องชำระล้างเนื้อสัตว์ (clean room)
  • Cutting room
  • Chill room
  • Freezer room
  • Blast freezer room

ออกแบบห้องเย็น

เรารับออกแบบห้องเย็นและเครื่องเย็น ตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นขนาด, ลักษณะการใช้งาน และอุณหภูมิของห้อง

งานออกแบบ, ผลิต และติดตั้งราง/รอก

เรามีบริการ ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ราง, รอก หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานภายในห้องเย็น รวมถึงจัดหาอะไหล่ และรับซ่อมอุปกรณ์ ในส่วนนี้ เป็นบริการที่เราจัดหามาเพิ่มเติม เพื่อรับรองความต้องการของลูกค้าของเรา