วีดีโอ

...

Cool Room Procedures

Mobie Cold Room

งานปรับปรุงห้องเย็น

Change Coper Coil Machine to No Frost Machine

งานติดตั้งห้องและระบบทำความเย็น

CUTTING & BLAST FREZZER ROOM

งานระบบรางรอกแขวนชาก

REEL SYSTEM HUNG CARCASSES

C.D.U. MAINTENANCE

CLEANING AND CHANGE COMPRESSOR OIL

งานติดตั้งแผ่นฉนวนอาคารสูง

อาคาร HARBOR พัทยากลาง

DRAWING DESIGN

KHONKAEN CHILL ROOM 2 CELSLUS